“Matchmaking werkt ook in opvangcentra van Fedasil”

Zinvol je wachttijd doorbrengen tijdens je erkenningsprocedure. Nieuwe skills ontdekken waarmee je hier of bij een eventuele terugkeer makkelijker een job kan uitoefenen. Genieten van sociaal contact en kennismaken met de cultuur hier. En natuurlijk ook je eigenwaarde opvijzelen. Dit zijn allemaal voordelen waarvan een asielzoeker zou kunnen genieten indien hij/zij in de afwachtingsperiode zinvol werk zou kunnen verrichten. Maar hoe krijg je dat voor mekaar? Da’s de grote vraag die JobRoad en het HIVA (Hoger Huis voor de Arbeid) het voorbije jaar onder de loep schoven. In opdracht van Fedasil kregen de verzoekers om internationale bescherming een vragenlijst voorgeschoteld. Daarin werd bekeken of de begeleiding in opvangcentra vandaag voldoende tegemoet komt aan de behoeften van de asielzoekers die tussentijds willen werken. In het tweede luik van het onderzoek testte men of de JobRoad-methodiek voor matchmaking wel degelijk kan ingezet worden om deze doelgroep tijdelijk aan de slag te helpen.

 

Volgend voorjaar maakt het HIVA, verbonden aan de KULeuven, de resultaten van de enquête bij de asielzoekers en van de test op de arbeidsmarkt uitgebreid bekend. Toch kan men nu al niet naast enkele klinkende, voorlopige resultaten kijken. In Charleroi gooiden vijf bedrijven hun deuren voor de kandidaten open. En in het opvangcentrum van Linkeroever zette JobRoad ook een matchmakingactie in de context van ‘Welt’ op. Maar liefst achtendertig bewoners van beide huizen meldden zich voor de screening en zo konden enkele dagen later al elf deelnemers aan de slag op hun werkstek.

 

Voor 2022 maakt Fedasil alvast een budget van 87.988,64 € vrij voor de verlenging van het project. Hiervoor zal JobRoad 5 nieuwe matchmakingacties in de Fedasil-centra opzetten. Hopelijk met een even klinkend resultaat als dit jaar.


Alles over het Fedasil-project van JobRoad & HIVA bij laura.bogaert@jobroad.be
Meer over het ‘Welt’-initiatief ism Voka: https://jobroad.be/over-jobroad/#activatie

Lees ook onze andere berichten.

Klaar om ons te leren kennen?