Workshops

Sensibilisering.

JobRoad helpt ondernemingen vlotter om te gaan met ‘inclusie op de werkvloer’ via een waaier aan sociaal-artistieke workshops. Daarnaast biedt JobRoad aan de ambassadeurs extra info en zelfs een kwaliteitslabel aan voor hun sociaal hr-beleid.

Neem contact op met ons team, want het aanbod wordt momenteel aangepast.

Inclusie op de werkvloer.

Inclusie op de werkvloer, het klinkt mooi. Het is ook een gemeenschappelijk engagement dat je kan linken aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Deze SDG’s zetten overheden, bedrijven, ngo’s en burgers aan tot actie om deze doelstellingen na te streven en te realiseren tegen 2030. Door in te zetten op inclusie op de werkvloer kan een organisatie bijdragen aan de realisatie van deze verschillende doelstellingen:

 • waardig werk en economische groei (SDG8)

 • ongelijkheid verminderen (SDG10)

 • bestrijding tegen armoede (SDG1)

 • kwaliteitsonderwijs (SDG4)

Elke organisatie die nadenkt over de arbeidsmarkt van de toekomst en tegelijk een antwoord wil hebben op diezelfde krapte op de arbeidsmarkt gelooft in het principe ‘elk talent telt’ en zet in op inclusie. Vanuit die optiek dient elke organisatie ook oog te hebben voor het potentieel van elke medewerker, ongeacht persoonlijke kenmerken zoals ras, leeftijd, geslacht, afkomst, …
Werk als integrator op de arbeidsmarkt is volgens ons een basisrecht, maar wordt dit ook in de praktijk gerealiseerd? De schaarste op de arbeidsmarkt blijft bestaan en de werkzaamheidsgraad blijft vooral bij kansengroepen bijzonder laag. In België hebben laaggeschoolden, oudere medewerkers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Wat missen we dan?

JobRoad vertrekt graag vanuit de praktijk. Het is geen wij-zij verhaal, maar het zijn wel de verhalen op de werkvloer zelf die voor JobRoad de aanleiding zijn om onze missie/visie te formuleren (zie www.jobroad.be). Wij geloven dat werk de sleutel is tot een betere integratie voor doelgroepen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Als netwerkorganisatie brengen wij vier essentiële actoren samen: werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, (boven)lokale besturen en sociaal-dienstverlenende organisaties. We zetten met hen de theorie om in praktijk en bieden hiermee kansengroepen via trial and error uitzicht op (duurzaam) werk. Ook in onze workshops komt dit netwerk tot zijn recht: de inhoud van de vormingen wordt gevoed en gegeven in samenspraak met onze actoren. Bijkomend worden ook nog eens de kwetsbare doelgroepen zelf betrokken bij de uitwerking van de workshops. Hierdoor vertrekken we opnieuw vanuit de verhalen op de werkvloer om samen te leren hoe we het beter kunnen doen. We zetten een continu proces van trial en error in gang waarin werkgevers, dienstverleners en medewerkers samen de theorie in praktijk moeten omzetten.

 

Met ons workshopaanbod brengen we graag die theorie en praktijk binnen in elke organisatie. We nemen uw medewerkers graag mee in de verhalen van op de werkvloer om tot een betere inclusie op diezelfde werkvloer te komen.

Overzicht van de workshops

Kortingen via KMO-portefeuille?

De Vlaamse overheid wil uw organisatie motiveren om uw medewerkers te blijven opleiden. Mogelijk komt u in aanmerking voor een korting via de KMO-portefeuille (20-30%). Bespreek deze mogelijkheid
met ons bij uw aanvraag. Registratienummer JobRoad: DV.O239699

Wist u dat...

Onze workshops volledig modulair kunnen worden samengesteld? Iedere workshop kan worden gecombineerd met andere workshops zodat we tot de meest leerrijke dag komen voor uw medewerkers

Pakketten in de kijker

Onze workshops volledig modulair kunnen worden samengesteld? Iedere workshop kan worden gecombineerd met andere workshops zodat we tot de meest leerrijke dag komen voor uw medewerkers

Volledige dag (offline)

Wensen: Combinatie van inzetten op teamsfeer en al lerend tot belangrijk inzichten komen omtrent diversiteit.

Voormiddag

09u00 – Verwelkoming
09u15 – introductie ‘UNITED WE STAND’
10u00 – Pauze
10u15 – Het leven zoals het is ‘vluchteling zijn’
12u00 – Einde voormiddag.

Namiddag

13u00 – Diversity as opportunity: ready, set, go! (deel 1)
15u00- Pauze
15u15- Diversity as opportunity: ready, set, go! (deel 2)
17u00- Einde namiddag

€ 4500 (*)

prijs voor groepen van 16 personen

* prijzen excl. 21% btw, eventuele huur locatie(s), cateringkosten en verplaatsingskosten.

Halve dag (online)

Wensen: De medewerkers motiveren om mee te stappen in het diversiteitsbeleid. Omgaan met weerstanden met oog op een goede groepsdynamiek.


09u00 – Verwelkoming
09u15 – Introductie ‘UNITED WE STAND’ 10u15 – Pauze
10u30 – Wij discrimineren (niet)?
12u30 – einde vorming

€ 2350 (*)

prijs voor groepen van 16 personen

* prijzen excl. 21% btw, eventuele huur locatie(s), cateringkosten en verplaatsingskosten.

Workshop 1: Wij discrimineren (niet)

Voor wie is dit bedoeld?

Deze workshop is ontworpen voor medewerkers en operationeel leidinggevenden die al dan niet in aanraking komen met het aanwervingsproces.

 

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

 

Doelstelling van de workshop:

Het verhogen van bewustwording rondom vooroordelen en discriminatie op de werkvloer en bevorderen van een inclusieve werkcultuur waar iedereen zich thuis voelt. Verrijk jezelf met de kennis en vaardigheden om bewust om te gaan met diversiteit op de werkvloer en tijdens het aanwervingsproces van nieuwe medewerkers.

 

Wat kunt u verwachten?

 • Concrete voorbeelden bespreken: door realistische scenario’s te presenteren, openen we een dialoog over herkenbare situaties.
 • Interactief Cluedo spel: door middel van een meeslepende speurtocht in groep, brengen we de subtiele nuances van discriminatie, vooroordelen en stereotypen aan het licht.

 

Tijdsduur?

De workshop duurt 2 tot 3 uur, een optimaal tijdsbestek om inzichten te verkrijgen zonder dat het ten koste gaat van de dagelijkse werkzaamheden.

Workshop 2: Omgaan met diversiteit op de werkvloer

Voor wie is dit bedoeld?

 

Deze interactieve workshop staat open voor HR-medewerkers en operationeel leidinggevenden, die zich inzetten voor verbetering van de diversiteit binnen hun organisatie. Ongeacht of u deel uitmaakt van één bedrijf of diverse bedrijven representeert, hier vindt u een gemeenschappelijke grond voor groei.

 

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

 

Doelstelling van de workshop:

 

De workshop heeft als doel om de deelnemers inzicht te geven in de uitdagingen die diversiteit op de werkvloer met zich mee kan brengen. Aan het eind van deze sessie zal de groep gezamenlijk een helder, praktisch en goed toepasbaar actieplan ontwikkeld hebben.

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • Interactieve oefeningen: Een brainstormsessie waarin u de kans krijgt om eigen ervaringen en uitdagingen van op de werkvloer te bespreken
 • Laagdrempelige aanpak: De theorieën en concepten worden onmiddellijk toegepast op de besproken voorbeelden zodat het voor iedereen toepasbaar is.
 • Concreet actieplan: in groep werken we een actieplan uit dat niet alleen voortvloeit uit de praktijk, maar ook direct uitvoerbaar is.

 

Tijdsduur?

 

Deze diepgaande workshop duurt 4 uur, een ideale tijdspanne voor het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak en het stimuleren van blijvende veranderingen.

Workshop 3: Anders rekruteren

Voor wie is dit bedoeld?

 

Deze workshop richt zich op HR-medewerkers, recruiters en operationeel leidinggevenden die betrokken zijn bij het rekruteringsproces en die hun aanpak willen versterken met kennis en vaardigheden om eerlijke en diverse aanwervingen te realiseren.

 

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

 

Doelstelling van de workshop:

 

Deelnemers zullen zich bewust worden van eventuele vooroordelen en discriminatie die een rol kunnen spelen in het rekruteringsproces. Deze workshop heeft als doel om een cultuur van inclusie te bevorderen en om de deelnemers een vernieuwende blik te bieden op hun eigen rekruterings- en selectieprocedures.

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • Diverse brainstormsessies: Actieve sessies waarin u zal samenwerken aan het identificeren van verbeterpunten in het rekruteringsproces.
 • Hands-on tips & tricks: Praktische begeleiding die u kunt implementeren om diversiteit en inclusie in de praktijk te brengen.

 

Tijdsduur?

 

4 uur – Deze uitgebreidere workshop is getimed om diepgaande thema’s over aanwerving en selectie te behandelen

Workshop 4: Divers talent aan boord

Voor wie is dit bedoeld?

 

Deze workshop is specifiek ontworpen voor recruiters en operationeel leidinggevenden die actief betrokken zijn bij het rekruteringsproces en die zich willen inzetten voor de integratie en retentie van een divers personeelsbestand.

 

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

 

Doelstelling van de workshop:

 

Deze sessie richt zich op het implementeren van een inclusief onthaalbeleid dat nieuw divers talent verwelkomt en omarmt binnen uw organisatie. We leggen de nadruk op strategieën die bijdragen aan de retentie van divers talent, met speciale aandacht voor de begeleiding en integratie van kwetsbare profielen.

 

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • Doelgerichte begeleiding: U ontvangt tools en methodieken voor het ontwikkelen van een effectief onboardingsproces dat rekening houdt met diverse achtergronden en behoeften.
 • Inclusieve bemiddeling: We verkennen hoe u als leidinggevende een ondersteunende omgeving creëert voor nieuwkomers, waardoor zij zich welkom en gewaardeerd voelen in uw organisatie.
 • Interactieve opdrachten: praktijkgerichte oplossingen en strategieën ontwikkelen voor de uitdagingen die komen kijken bij het verwelkomen en behouden van diverse talenten.

 

Tijdsduur?

 

4 uur – Gedurende deze workshop van een halve dag, krijgt u alle handvaten aangereikt om een onthaalbeleid te vormen dat divers talent niet alleen aantrekt, maar ook behoudt.

Workshop 5: life as a refugee

Voor wie is dit bedoeld?

 

Deze betekenisvolle workshop is afgestemd op HR-medewerkers, recruiters en leden van het management die de positie van vluchtelingen binnen de arbeidsmarkt willen begrijpen en ondersteunen.

 

Minimum en Maximaal aantal deelnemers: 10 – 30 personen

 

We hanteren een flexibele groepsgrootte om een interactieve ervaring te garanderen, van intieme groepsdiscussies tot brede perspectiefwisselingen.

 

Doelstelling van de workshop:

 

De focus ligt op het sensitief maken van bedrijven voor het potentieel van vluchtelingen als werknemers en het bieden van een kritische kijk op de asielprocedure en de grotere vluchtelingenproblematiek. De workshop streeft ernaar om de begrip- en handelingsvrijheid in uw organisatie te vergroten ten aanzien van deze kwestie.

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • Inleefspel: Door middel van een rollenspel zullen deelnemers ervaren tegen welke uitdagingen vluchtelingen aanlopen, van uit hun vaderland vertrekken tot het zoeken naar werk in een nieuwe omgeving.
 • Diepgaande discussies: Het bekijken van de mogelijkheden en uitdagingen waar een vluchteling mee geconfronteerd wordt, biedt unieke inzichten die zullen helpen om empathie en begrip te ontwikkelen.
 • Kritisch denken: Deze actieve participatie en reflectie biedt een andere kijk op de vooroordelen van deze doelgroep en geeft een alternatieve benadering van de rekrutering van vluchtelingen.

 

Tijdsduur?

 

1-2 uur – Deze compacte en intensieve workshop is bedoeld om deelnemers vlot en efficiënt een andere perspectief te bieden.

Workshop 6: Inside-Out

Voor wie is dit bedoeld?

 

Deze workshop is gericht op management, HR-medewerkers, recruiters en operationeel leidinggevenden die inzicht willen verwerven in de transitie van detentie naar de arbeidsmarkt. Deze workshop is geschikt voor professionals uit zowel hetzelfde bedrijf als verschillende bedrijven.

 

Minimum en Maximaal aantal deelnemers: 10 – 15 personen

 

Een beperkte groepsgrootte bevordert een open dialoog en een veilige ruimte voor verkenning van dit delicate thema.

 

Doelstelling van de workshop:

 

Tijdens deze workshop staan we stil bij de zoektocht naar werk vanuit detentie en bekijken we welke specifieke hindernissen en moeilijkheden voormalig gedetineerden ervaren. Het doel is om bewustzijn te creëren en handvatten te bieden om als organisatie ondersteuning te kunnen bieden. Het geeft een inkijk in de wereld van detentie die voor velen onbekend terrein is. Ontdek hoe uw organisatie een sleutelrol kan spelen in de re-integratie van ex-gedetineerden.

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • Storytelling: Door middel van krachtige verhalen duiken we in de levens van mensen die de overstap van detentie naar de arbeidsmarkt hebben gemaakt of maken.
 • Bespreken van dilemma’s: Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over complexe situaties en ethische vraagstukken, die licht werpen op vooroordelen en praktische barrières.
 • Interactieve aanpak: Reflectieve oefeningen en groepsdiscussies moedigen actieve deelname aan en helpen bij het formuleren van oplossingen en strategieën voor begeleiding.

 

Tijdsduur?

 

2-3 uur – Deze workshop van een halve dag is genoeg om de basis te leggen voor een dieper begrip en een proactieve benadering van werkhervatting in de context van post-detentie.

Op bepaalde tijdstippen gedurende het jaar organiseren we deze workshop binnen de muren van een penitentiaire inrichting. Aansluitend bieden we een rondleiding aan die bijdraagt aan een nog intensievere ervaring. Voor data en details raden we u aan onze agenda goed te volgen!

Klaar om ons te leren kennen?