Netwerk voor bedrijven, intermediairs en kwetsbare werkzoekenden

Netwerk voor bedrijven, intermediairs en kwetsbare werkzoekenden

WAT IS JOBROAD

JobRoad ivzw is de netwerkorganisatie voor integratie door werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbele doelstelling: de integratie van personen uit deze diverse doelgroepen bevorderen via werk en de schaarste aan arbeidskrachten bestrijden.

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker bereikbaar is naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld.

De grote meerwaarde van JobRoad? Het is een netwerkproject in de zuiverste betekenis voor 4 actoren. Zowel werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, (boven) lokale besturen en intermediaire organisaties bundelen hier hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: vacatures invullen met onontgonnen talent.

We gebruiken een eigen JobRoad-model dat aangepast is aan elke specifieke doelgroep. De persoonlijke begeleiding van de kandidaat naar een inclusieve werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen. Verdere integratie wordt aangewakkerd door extra opleiding en door sensibiliseringsacties in de werkomgeving.

“Werk zorgt voor inkomen, structuur, integratie en emancipatie. We moeten alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen aan een goede job te helpen. JobRoad, een belangrijke hoofdrolspeler, kan met hun breed netwerk en nauwe samenwerkingen mee het verschil maken.”

(Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk & Sociale Economie)

“De sterkte van JobRoad? Vanuit concrete vacatures zoekt men de geschikte kandidaten. Hiervoor wordt een breed netwerk aangesproken in een voor-traject. Zo zorgt JobRoad voor snelle integratie via werk.”

(Bert Mons, algemeen directeur VOKA West-Vlaanderen)

“Het is hoog tijd voor praktische oplossingen. Een goed voorbeeld is het netwerkproject JobRoad.”

(Peter De Cuyper, onderzoeksleider KU Leuven)

“Dankzij JobRoad werd het makkelijker voor mij. Binnen de twee weken had ik uitzicht op werk.”

(Sameh Madanikochak)

PROJECT I

INTEGRATIE DOOR WERK

De missie van JobRoad luidt: “de integratie van personen uit kwetsbare doelgroepen bevorderen.” Werk is hiervoor een heel sterke integrator. De persoonlijke begeleiding van de kandidaat naar een werkgever steunt op drie pijlers: activatie, opleiding en sensibilisering in de werkomgeving. Het project ‘Integratie’ richt zich naar allerlei doelgroepen van mensen die moeilijk het pad naar de arbeidsmarkt vinden: mensen met migratieachtergrond, nieuwkomers, 55-plussers en NEET-jongeren,…

 Project I ‘Integratie door werk’ is een belangrijk initiatief, dat kadert in het overkoepelende ‘Wendbare loopbanen voor elk talent’, in hecht partnership met Voka Vlaanderen. Met de financiële steun van het ESF en de Vlaamse overheid, geruggensteund door VDAB. Alle info vindt u hier via Welt.

Daarnaast richt ons nieuwe project ‘Blossom’ zich specifiek naar vrouwen met migratieachtergrond.

Activatie

JobRoad zet hard in op anderstalige, erkende nieuwkomers met een migratie-achtergrond. Daarnaast richt de ivzw zich ook op de doelgroep van gedetineerden (zie Project 2 Re-integratie).

De kandidaten worden bij de hand genomen en persoonlijk begeleid in een reeks van drie snel opeenvolgende fasen.

LEES MEER

• Fase 1 – Het bedrijf

Via het netwerk bieden lokale bedrijven – op zoek naar werknemers – zich aan. Deze ondernemingen uit liefst heel diverse sectoren stellen kort hun bedrijf, de bedrijfscultuur en de openstaande vacatures aan de trajectbegeleiders voor.

• Fase 2 – De kandidaten 

In pre-screenings worden kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Eerder dan op hun diploma, competentieniveau of (taal)kennis.

• Fase 3 – De kennismaking 

Op de projectdag zelf begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf. Een evaluatiegesprek met de diverse spelers van het netwerk rondt de projectdag af.

Opleiding & training

JobRoad wil kwalitatieve instroom en vlotte doorstroom van kandidaten garanderen in bestaande opleidingen bij VDAB of andere partners. Daarop aansluitend wil de ivzw nieuwe, innoverende, opleidingstrajecten ontwikkelen. Complementair aan het bestaande aanbod, om doelgroepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt beter voor te bereiden tot actieve tewerkstelling.

Klik hier voor ons huidig opleidingsaanbod ism Huis van de Voeding en Cobot/Cefret

LEES MEER

Het idee omgekeerd:

JobRoad past het bestaand aanbod van training en opleiding aan volgens een eigen strategie. De ivzw verlaat het principe dat ‘een kandidaat niet arbeidsklaar is en dus een opleiding moet ondergaan, waarna hij/zij vrij op de markt moet losgelaten worden’.

JobRoad keert het idee om: welke specifieke nood heeft een betrokken werkgever? Daarop volgt een grondige doorlichting van kandidaten die door hun interesses en motivatie voor dergelijke job in aanmerking komen.  

 

Duidelijk voordeel:

Het grote voordeel is dat enerzijds de werkgever vooraf weet welke kandidaten in zijn opleidingstraject zitten. Anderzijds krijgt de potentiële werknemer een extra dosis motivatie omdat hij reeds in zijn opleiding gelinkt is aan een welbepaalde werkgever. Klik hier voor ons huidig opleidingsaanbod ism ‘Huis van de Voeding’ en ‘Cobot/Cefret’.

 

Innoverend:

Bestaat er nog geen precies opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de vraag van de werkgever? Dan creëert JobRoad een innoverend opleidingsproject door elders deskundigheid te zoeken en die af te stemmen op de expertise die reeds bij de werkgever in huis is.

Sensibilisering

De nieuwe internationale vzw helpt belangstellende ondernemingen bovendien vlotter om te gaan met ‘diversiteit op de werkvloer’ via een waaier aan sociaal-artistieke workshops. Daarnaast biedt JobRoad aan de leden-bedrijven een kwaliteitslabel en extra informatie aan voor hun sociaal hr-beleid.

LEES MEER

“Integratie nog nooit zo bekeken”

Via socio-artistieke workhops worden eventuele vastgeroeste ideeën over diversiteit op de werkvloer eens stevig door elkaar geschud.

Op een creatieve manier tonen acteurs en vertellers de onbekende zijden van een maatschappelijk vraagstuk als diversiteit. Werknemers ontdekken op een speelse maar niet mis te begrijpen manier de voordelen van diversiteit.

PROJECT II

RE-INTEGRATIE DOOR WERK

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) pakt JobRoad uit met een nieuw project: gedetineerden of mensen die aan de rechtsmacht zijn onderworpen, krijgen de kans om zich te re-integreren op de arbeidsmarkt. En via dit spoor ook in de samenleving.

Het JobRoad-team helpt de inspanningen voor re-integratie door de VDAB-detentieconsulenten, de justitie-assistenten en hun partners te versterken. Dit verloopt via een bijkomend begeleidingsaanbod en door een brug te slaan met het bedrijfsleven. Dit project steunt op de drie vertrouwde pijlers: activatie, opleiding en sensibilisering bij de collega’s op de werkvloer.

Activatie

Dankzij de steun van het ESF kan JobRoad diverse projectdagen voor werkgevers en gescreende jobzoekers organiseren in justitiehuizen en gevangenissen in West en Oost-Vlaanderen. Concreet omvat dit rondleidingen en screeningmomenten, begeleidingstrajecten en zo meer.

LEES MEER

 

• Fase 1 – Het bedrijf

Op de projectdag krijgen 3 à 6 deelnemende bedrijven kort uitleg over de wetgeving. Ze presenteren hun vacatures aan de VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) en de justitie-assistent(en) en krijgen een rondleiding in de gevangenis. Jaarlijks wordt in elk van de zeven meewerkende gevangenissen een projectdag georganiseerd.

• Fase 2 – De kandidaten

De VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) kijken welke kandidaten geschikt zijn voor welke vacature(s). Ze worden gescreend en gematcht door de jobcoach van JobRoad.

• Fase 3 – De kennismaking

De kandidaten worden door de jobcoach van JobRoad, de HR-partner of de HR-recruiter van het deelnemende bedrijf doorgelicht voor hun interesse en arbeidsattitude.

Een week later ontvangt de kandidaat info over zijn eventuele aanwerving of over het feit dat hij/zij niet is weerhouden.

Voor kandidaten die niet zijn weerhouden of die niet deelnamen aan de projectdagen zoekt de JobRoad-coach mee naar een werkoplossing.

Opleiding & training

Als er een leernood opduikt bij de kandidaat, streeft JobRoad naar kwalitatieve instroom en vlotte doorstroom bij VDAB of andere partners als Vocvo, Syntra en zo meer. Daarop aansluitend wil de ivzw ook nieuwe, innoverende opelidingstrajecten ontwikkelen. Tot zes maanden na de aanwerving coacht JobRoad via intensieve algemene nazorg bij de werknemer en werkgever. Indien de nieuwe werknemer op psychosociale problemen botst, verwijst de jobcoach door naar gerichte hulpverleningskanalen.

LEES MEER

Innoverend:

Bestaat er nog geen precies opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de vraag van de werkgever? Dan creëert JobRoad een innoverend opleidingsproject door elders deskundigheid op te sporen en die af te stemmen op de expertise die de werkgever reeds in huis heeft.

Sensibilisering

JobRoad helpt belangstellende ondernemingen bovendien vlotter om te gaan met ‘re-integratie op de werkvloer’ via een waaier aan sociaal-artistieke workshops. Daarnaast biedt de internationale vzw aan de leden-bedrijven een kwaliteitslabel en extra informatie aan voor hun sociaal hr-beleid.

LEES MEER

Via de socio-artistieke workshops worden op de werkvloer eventuele vastgeroeste ideeën over detentie eens stevig door elkaar geschud.

Op een creatieve manier tonen acteurs en vertellers de onbekende kanten van een maatschappelijk vraagstuk als detentie en re-integratie. Werknemers ontdekken op een speelse maar niet mis te begrijpen wijze de voordelen van re-integratie.

NIEUWS

IN DE MEDIA

JobRoad en Voka willen meer inclusiviteit bij de bedrijven.

madeinwestvlaanderen.be

Karel Cambien

Nieuw project matcht kwetsbare profielen met vacatures.

metrotime.be

Metrotime

Jobroad brengt werkzoekenden met migratieachtergrond naar bedrijven.

Stad Gent

Britt Roels

Jobtrends in 2019: Werkgevers zoeken alternatieve kanalen. Er zijn steeds minder werkzoekenden per openstaande vacature.

nieuwsblad

Arne Oosthuyse

PARTNERS & LEDEN

JobRoad is initiated by Accent & House of HR

Supported by:

                             

Members:

                

 

OP ZOEK NAAR WERK OF OPLEIDING?

=

BEDRIJF MET VACATURES?

=

UW IMPACT

Welke impact kan een onderneming hebben binnen dit netwerk? En welke bepalende rol speelt de aparte aanpak van JobRoad hierin? Hier een directe getuigenis.

  Vacature projectcoördinator re-integratie (vervanging)

Lees hier

“JobRoad speelt bepalende rol in het netwerk”

(Koen Braekman, CEO Verona.Pro)

LEES MEER

Verona.Pro is een toonaangevende producent van pvc- en aluminium-ramen voor de b2b-markt. De onderneming met familiale roots in West-Vlaanderen viert in 2019 zijn honderdjarig bestaan.
Vrij vroeg reeds geloofde CEO Koen Braekman in de aparte aanpak van de nieuwe ivzw JobRoad.

“Iedereen weet dat een zeer grote schaarste de arbeidsmarkt in Vlaanderen teistert. Zeker in de regio rond ons moederbedrijf hier in Tielt is er een heel lage werkloosheidsgraad. Hierdoor is Verona.pro permanent op zoek naar werknemers met specifieke profielen: we hebben nood aan technisch onderlegde mensen voor zowel de atelierjobs als voor het voorbereidend kantoorwerk. De combinatie van de schaarste op de arbeidsmarkt en onze nood aan technische profielen vormt een groot probleem om de gepaste werknemers aan boord te krijgen.”

Vlotte samenwerking
“Na het eerste contact met JobRoad leerden wij elkaar beter kenden. We zijn enthousiast in het project mee gestapt, wat voor Verona.pro resulteerde in een bijzonder succes.
Zo liep de samenwerking rond de selectie van onze eerste kandidate in 2017 meteen gesmeerd. Sameh Almahad had in haar geboorteland Iran al mooie studies afgerond, wat haar sterke capaciteiten opleverde. Ze kwam in Vlaanderen aan met haar man die nu aan de RUGent wetenschappelijk onderzoek verricht.
Na de proefperiode bood onze firma haar meteen een vast contract als calculator voor. Voor Sameh is het wel geen gemakkelijke opdracht om het Nederlands onder de knie te krijgen, maar ze werkt er aan. Hoe verder ze hierin evolueert, hoe meer mogelijkheden er zich in ons bedrijf voor haar openen.”

JobRoad speelt bepalende netwerkrol”
“De aparte aanpak van JobRoad is een zeer snelle en goede weg om gepaste kandidaten voorgesteld te krijgen. Eigenlijk smeekt de arbeidsmarkt om dergelijke initiatieven die de begeleiding intenser en beter maken, om de juiste persoon tot bij de passende vacature van werkgevers als Verona.pro te loodsen. JobRoad speelt in dit netwerk een heel bepalende rol.”

HET TEAM

Joachim Commeene
Joachim Commeene

CEO JobRoad

Nathalie Galland
Nathalie Galland

Projectmanager Limburg, Antwerpen, Vl. Brabant

Eliese Kublik
Eliese Kublik

Projectmanager Oost- en West-Vlaanderen

Mounia Bouazizi
Mounia Bouazizi

Projectcoördinator Antwerpen, Limburg, Vl. Brabant

Cynthia Criel
Cynthia Criel

Projectcoördinator Oost- en West-Vlaanderen

Laura Bogaert
Laura Bogaert

Projectcoördinator opleidingen en sensibilisering

Peter De Roo

Peter De Roo

Consulent

Boudewijn Decramer
Boudewijn Decramer

PR manager

Raad van Bestuur JobRoad ivzw

Conny Vandendriessche – Voorzitter

Rika Coppens – Bestuurder

Yamilla Idrissi – Bestuurder

Veronique Leroy voor Voka vzw – bestuurder

Ingrid Lieten  – Bestuurder

Thomas Wauters – Bestuurder

De missie:

De missie van de ivzw JobRoad is dat elke kwetsbare persoon in de samenleving het fundamenteel recht heeft om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. De oorzaak van de kwetsbaarheid doet er niet toe: van origine, door al dan niet tijdelijke omstandigheden, door ingrijpende maatschappelijke veranderingen,… 

De visie:

JobRoad heeft als visie dat werk hierbij de belangrijkste integrator is. De vooropgestelde strategie? De weg om uiteindelijk de participatie voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, steunt op drie pijlers (*): activatie, opleiding en sensibilisering.

Privacybeleid

Klachtenformulier

Disclaimer