Broodnodige aanpak volgens staatssecretaris Sammy Mahdi

Ondanks de zomervakantie heerste er in juli grote bedrijvigheid op de schoolsite ‘De Kraal’ in Herent. 7 asielzoekers uit het verblijfscentrum Zaventem bouwden er samen met een twintigtal lokale vrijwilligers aan pop-up klaslokalen. Daar kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi poolshoogte nemen. Hij wil in deze beleidsperiode inzetten op activering en competentieverwerving voor mensen die in de asielprocedure zitten. In het najaar lanceert hij hiervoor een plan.

 

Sinds de eerste schooldag krijgen een heleboel kinderen uit Herent tijdelijk onderdak in de twee zgn. Maggie-tenten, tot hun nieuwe klaslokalen uit de grond zullen gerezen zijn. Dit soort moderne tenten werd door partner en architectenbureau DMOA tot nog toe vooral in derdewereldlanden opgezet.  “Eerst volgden onze kandidaten uit het Fedasil-centrum enkele dagen basisopleiding bij JobRoad-ambassadeur Verona.pro in Tielt”, verklaarde Joachim Commeene aan de staatssecretaris en de pers. “Daar hoorde zowel uitleg over materialen, het bouwplan als over begrippen in het Nederlands en hun moedertaal bij.” Na de theorie begon de echte opbouw. De asielzoekers integreerden zich vlot in de vrijwilligersgroep. Ondertussen ontwikkelden ze nieuwe skills waardoor hun kansen op mogelijke sollicitatiegesprekken gevoelig verhoogden bij bedrijven die naar dergelijke profielen op zoek zijn.

Sammy Mahdi vond deze aanpak alvast vruchtbaar. “Asielzoekers moeten vandaag voornamelijk stilzitten en wachten tot ze hier mogen blijven of niet. Velen willen graag werken en dan is het een verkeerd signaal om daar niks mee te doen. Dit soort matchmaking waar bedrijven hen eerst meenemen in een vrijwillig traject om hen daarna te laten solliciteren, is broodnodig.”

 

JobRoad verwacht dat het delen van onze ervaringen en visie met de staatssecretaris in het najaar verder zal gezet worden.  

 

Onze partners in dit project: www.veronapro.be & www.maggie-program.org 

 

Meer info: www.jobroad.be/pers 

Lees ook onze andere berichten.

Klaar om ons te leren kennen?