PROJECT 6

‘50-plussers @work BXL’

Dit project richt zich op 50-plussers die woonachtig zijn in Brussel-Hoofdstad. Het wordt gesubsidieerd vanuit de Brusselse regering. Leeftijd is namelijk één van de grootste discriminatie-criteria bij aanwervingen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Aan motivatie en ervaring nochtans geen gebrek.

 

In partnerschap met de Werkcentrale (‘Centrale de l’emploi’) en Actiris wordt deze doelgroep via het Jobroad driefasenmodel gelinkt aan bedrijven in de regio. Complementair aan de matchmakingacties voorziet de Werkcentrale (‘Centrale de l’emploi’) softskilltrainingen voor ingestroomde kandidaten die nood hebben aan extra ondersteuning.

Hoe gaan we te werk?

De matchmakingacties binnen dit project volgen het JobRoad 3 fasenmodel (looptijd 1 maand):

1. Kickstart – de bedrijven

Brusselse bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en de ervaring van de doelgroep weten te waarderen informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van 50-plussers over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

2. Screening & Matching - de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring en competenties. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures. Kandidaten die niet arbeidsklaar zijn, kunnen worden doorgestroomd naar het opleidingsaanbod van Centrale de l’emploi.

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

Klaar om ons te leren kennen?