Project 17

ESF59: Inclusieve werkvloeren

Is jouw bedrijf klaar om de verborgen barrières aan te pakken en een inclusievere werkomgeving te creëren? JobRoad is een organisatie gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven die hen willen tewerkstellen. Dankzij de steun van Europa WSE kan JobRoad bedrijven helpen om een meer diverse instroom te krijgen en om op de werkvloer om te gaan met die diversiteit. JobRoad heeft een uniek aanbod om jouw instroom-, rekruterings- en retentiebeleid te optimaliseren.

 

Een bedrijf kan deelnemen aan een instroomtraject. JobRoad organiseert ook workshops en voorziet coaching op maat van jouw bedrijf om te komen tot meer een diverser personeelsbestand en meer inclusieve rekruteringspraktijken.

 

 • Instroomtraject: neem deel aan één van de matchmakingacties in Vlaanderen/Brussel. Je komt in aanraking met brede instroom vanuit het sociale middenveld (VDAB, OCMW, andere vzw’s die kwetsbare doelgroepen begeleiden). Kandidaten worden telkens gescreend door JobRoad alvorens de bedrijven hen ontmoeten. Voor deelname aan één van onze matchmakingacties, klik hier.
 • Workshops: over diversiteit op de werkvloer en inclusief rekruteren gericht aan medewerkers, operationele leidinggevenden of HR-verantwoordelijken. Voor een overzicht van onze workshops, zie het overzicht op onze website. We staan ook open voor het creëren van workshops op maat.
 • Coaching op maat: gericht op het inclusiever maken van het rekruteringsproces met een grotere instroom en betere retentie tot gevolg.
  • Competentiespelen: afstappen van een klassiek sollicitatiegesprek, werken met competentiespelen als rekruteringspraktijk
  • Competentie-gebaseerd screenen: afstappen van vacatures, werken met kerncompetenties
  • Hoe vermijd ik vooroordelen bij het rekruteren en hoe implementeer ik meer inclusieve praktijken,
  • Inclusief onboarden: : Implementeer een inclusief onthaalbeleid en bevorder retentie van diverse talenten.
  • Aanreiken en implementeren van andere inclusieve rekruteringspraktijken (blind hiring, etc.)
 • We werken ook op maat vanuit een specifieke gedetecteerde nood bij de bedrijven.

 

Vermits we subsidies verkrijgen (Europa WSE – ESF59) om meer inclusieve werkvloeren te helpen creëren, kunnen we een aantal uren (max. 36u) dienstverlening gratis aanbieden.

 

Transformeer vandaag nog jouw bedrijf met JobRoad’s op maat gemaakte traject. Neem contact op met Eliese Kublik (eliese.kublik@jobroad.be) of Pauline Vercammen (pauline.vercammen@jobroad.be) en ontdek de kracht van diversiteit en inclusie.