Projet 8

WE@work

Algemeen

Het doel van dit project is om in 2024 in totaal 192 leefloonklanten, van OCMW Antwerpen, te begeleiden naar een duurzame job op de reguliere arbeidsmarkt. Dit zal bereikt worden door middel van een intensief begeleidingstraject van 3 maanden op maat, dat begeleid wordt door JobRoad. Minstens 92 klanten (48%) effectief naar duurzaam werk te leiden in het regulier arbeidscircuit is hierbij onze ambitie.

Dit project kadert binnen het lokaal activeringpact van de Vlaamse overheid, een initiatief om meer mensen aan de slag te krijgen en een werkzaamheidsgraad van 80% voorop te stellen. Stad Antwerpen heeft hierop ingetekend om hun doelstellingen om leefloonklanten te activeren te bewerkstelligen, en roept daar de hulp van Jobroad voor in.

 

Hoe gaan we te werk?

 

1. Kennismaking

 

In de eerste fase vindt er een kennismaking plaats met de JobRoad-jobcoach. Er wordt uitleg gegeven over het begeleidingstraject en de doelstelling van het begeleidingstraject.  

 

2. Screening en matching

 

Onmiddellijk volgend op de kennismaking volgt de screening. De JobRoad-jobcoach brengt de soft skills zoals motivatie, interesses, leervermogen en verborgen talenten en competenties van de klant in kaart om het bestaande jobdoelwit van de klant uit te breiden of aan te passen indien nodig.

Er wordt minder nadruk gelegd op hard skills, die vaak een hindernis vormen en hun toegang tot de (reguliere) arbeidsmarkt bemoeilijken.

 

Daarnaast worden (op het moment van de screening maar ook doorheen het gehele traject) tips en informatie gedeeld m.b.t. arbeidsmarktopportuniteiten, functies, vacatures, bedrijven en wat te verwachten bij sollicitatiegesprekken.

 

3. Jobhunting

 

Er wordt gezocht naar passende job-opportuniteiten voor iedere klant via volgende pistes:

  • Zoeken naar een potentiële match met openstaande vacatures bij de ambassadeur-bedrijven van JobRoad
  • Zoeken naar job-opportuniteiten via de ambassadeur-uitzendbedrijven van JobRoad
  • Koude prospectie bij lokale bedrijven
  • Aansluiting bij een JobFair of collectieve matchmakingeditie.

 

4. Sollicitatiegesprekken

 

De JobRoad-jobcoach stelt de geïdentificeerde opportuniteiten voor aan de klanten en plant samen met hen sollicitatiegesprekken in bij de werkgevers. Ieder sollicitatiegesprek van de klant wordt persoonlijk begeleid door een JobRoad-jobcoach. Tijdens deze sollicitatiegesprekken vervult JobRoad een ondersteunende en adviserende rol voor de klanten en werkgevers.

Werkgevers worden door de JobRoad-jobcoach geïnformeerd over geschikte vormen van tewerkstelling en de voor hen beschikbare ondersteunende maatregelen. Er wordt verwezen naar andere tools of partners voor onboarding en integratie in het team, zoals taal- en jobcoaching, jobcrafting, of mentor- en buddysystemen.

 

5. Nazorg

 

Wanneer een klant kan starten met werken, wordt de tewerkstelling gedurende één maand nauwlettend opgevolgd bij werkgever en klant.

Met steun van Stad Antwerpen zal JobRoad in de periode van: 01.01.2024 – 30.11.2024; 216 leefloongerechtigden begeleiden en beoogt hiervan 48% duurzaam te activeren.