Project 9

WSE lokaal partnerschap ViMaZaGri

Algemeen:

 

Vanaf 2024 zet Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) de middelen voor sociale inclusie in via lokale partnerschappen. Dit partnerschap richt zich op de begeleiding van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek in Vlaanderen. Het partnerschap zal de doelgroep helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden om binnen hun uitdagingen ten volle te participeren in de samenleving.

Hiervoor is er een duurzaam lokaal partnerschap opgericht, waarbij de nodige expertise wordt gebundeld om een breed en gediversifieerd activeringsbeleid te voeren met alle lokale actoren binnen de regio Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Grimbergen: alle desbetreffende lokale besturen, VDAB, Emino, AIF+, Arktos, CAW en Jobroad. Jobroad zal in dit project de matchmakingacties op zich nemen, om in een laatste stap de werkzoekenden mee te nemen in een matchmakingactie, om hun kansen op werk te vergroten.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

 

De matchmakingacties verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

 

1. Kickstart – de bedrijven

Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

 

2. Screening & Matching – de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

 

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

 

JobRoad is partner van het lokaal partnerschap VimaZagri waarvoor we 2 matchmakingacties per jaar zullen organiseren – periode: 01/01/2024 – 31/12/2026