Project 5

‘Motor tot activering Inburgeraars’

De tewerkstellingsgraad van nieuwkomers in Vlaanderen ligt laag. Via dit project willen we dan ook de activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt van inburgeraars versterken. Meer specifiek richt dit project zich op leefloners die onder de verantwoordelijkheid vallen van de OCMW, Ex – inburgeraars die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap van Integratie en Inburgering en nieuwe inburgeraars die onder de verantwoordelijkheid vallen van VDAB.Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laag – en hooggeschoolden inburgeraars. Dit onderscheid is afhankelijk van de regio. Sommige regio’s hebben namelijk initiatieven lopen met focus op één specifieke doelgroep.


De kandidaten worden door onze partners VDAB, OCMW en Agii, Atlas of In – Gent toegeleid naar de projectedities die over heel Vlaanderen worden georganiseerd. En dit met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.


De projectedities verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

1. Kickstart – de bedrijven

Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

2. Screening & Matching - de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model specifiek voor deze doelgroep overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld en versterkt.

Klaar om ons te leren kennen?