Project 16

Meetjesland Shop'n Job

Algemeen:

 

Het project ‘Shop’nJob’ is een initiatief van Welzijnsband Meetjesland, een welzijnsvereniging die werkt voor 10 lokale besturen in het Meetjesland. Het project richt zich op de activering van kwetsbare groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Meetjesland, met een specifieke focus op de retailsector. Het doel is om de arbeidsparticipatie te verhogen en het lokale tekort aan gekwalificeerd personeel in de regio aan te pakken, vooral in knelpuntberoepen zoals vakkenvullers, kassamedewerkers en verkoopmedewerkers.

Binnen dit project slaan diverse partners de handen ineen, elk met hun eigen inbreng. Lokale besturen van de regio Meetjesland zijn verantwoordelijk voor de toeleiding en begeleiding van kandidaten naar dit project. JobRoad organiseert een matchmakingactie voor deze doelgroep en stimuleert werkgevers in de regio om deel te nemen en kennis te maken met deze doelgroep, om zo hun openstaande vacatures mogelijk in te vullen. Voordat de matchmakingactie begint, organiseert JobRoad een workshop voor toeleiders/bemiddelaars uit de regio Meetjesland met informatie over de huidige arbeidsmarkt, sollicitatiepraktijken en effectieve voorbereiding van kandidaten op werk. Tot slot zorgt I-Diverso voor eventuele taalcoaching op de werkvloer om nieuwe medewerkers vlot te laten integreren of om te helpen bij veranderingen in de dagelijkse werking van de organisatie of het bedrijf.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

 

De matchmakingactie verloopt volgens het door JobRoad ontwikkelde model:

 

1.        Voorbereidende fase:

In de voorbereidende fase werkt JobRoad samen met lokale besturen in Meetjesland om retailbedrijven te vinden die kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt willen ontmoeten via het spel ‘Expeditie Werk’. Voorafgaand aan de kickstart organiseert JobRoad een workshop voor toeleiders uit de regio, waarin zij worden geïnformeerd over de arbeidsmarkt, sollicitatiepraktijken en de vernieuwende aanpak van het project. De interactieve workshop bereidt toeleiders voor op het selecteren van kandidaten en het spelen van ‘Expeditie Werk’, met als doel voortijdige uitval te verminderen.

 

 

2.   Kickstart (netwerkmoment)

Een (digitale) bijeenkomst waarbij werkgevers en bemiddelaars met elkaar in contact worden gebracht. Bedrijven stellen zich voor en presenteren hun vacatures, terwijl bemiddelaars geschikte kandidaten voorstellen. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

 

 

3.   Screening & Matching – de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven voor de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten beoordeeld op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en basiscommunicatievaardigheden. JobRoad matcht de kandidaten aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

 

 

4.   Projectweek – “Expeditie Werk”

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. In plaats van traditionele sollicitatiegesprekken wordt het innovatieve spel ‘Expeditie Werk’ gebruikt om talenten, competenties en geschiktheid te evalueren. Dit spel helpt deelnemers om specifieke functies in de retailsector te verkennen en hun competenties te tonen. Na afloop ontvangen deelnemers een gedetailleerd competentierapport. De workshop bereidt zowel bedrijven als kandidaten voor op inclusief denken en contact met kandidaten die verder van de arbeidsmarkt afstaan. Strategieën om drempels weg te nemen, zoals het anonimiseren van CV’s, worden besproken. Daarnaast wordt de focus gelegd op het bepalen van jobdoelwitten, soft skills, CV-opstelling en sollicitatiegesprekvoorbereiding voor kandidaten.

 

 

5.   Nazorg

Voor gestarte kandidaten biedt JobRoad een intensief nazorgtraject van 3 maanden, inclusief opvolggesprekken en on-site bezoeken, om werkgevers en kandidaten te ondersteunen, uitdagingen te bespreken en onboarding-drempels aan te pakken.

Voor niet-gestarte kandidaten onderneemt JobRoad aanvullende maatregelen gedurende 1 maand om activering te bevorderen. Dit omvat het zoeken naar matches/opportuniteiten bij andere bedrijven en uitzendbureaus, prospectie bij nieuwe bedrijven en optioneel deelname aan een JobFair in samenwerking met Travi.

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competenties. Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

Met steun van POM Oost-Vlaanderen: Als partner van Welzijnsband Meetjesland (promotor) organiseert JobRoad in het kader van dossier met naam ‘Shop n’job’ (een subsidiedossier van Provincie Oost-Vlaanderen voor tewerkstellingsprojecten van lokale besturen) één matchmakingactie specifiek voor de retailsector. We beogen 9 bedrijven te laten deelnemen, een bereik te hebben van 45 leefloongerechtigden en 30 kandidaten te selecteren voor de projectweek. We beogen een directe activatie van 15 leefloongerechtigden. – Periode: 01/01/2024 – 31/12/2025