Project 12

Quartier Versaille - 'Een job op maat'

Algemeen

 

Het doel van het project ‘Een job op maat’ is het organiseren van ontmoetingen tussen werkzoekenden en organisaties die hen kunnen helpen bij het vinden van een baan of opleiding. Door alle arbeidsmarktspelers op één plaats samen te brengen, is het makkelijker voor mensen in moeilijkheden om een baan te vinden en om hen één enkele dienst voor arbeidsbemiddeling aan te bieden, gecentraliseerd op een belangrijke locatie in de wijk.

De begeleiding naar werk wordt versterkt door het organiseren van vooropleidingscursussen in het district die toegang geven tot opleidingen die leiden tot kwalificaties en/of korte cursussen die rechtstreeks toegang geven tot bepaalde jobs.

We werken binnen dit project in nauwe samenwerking met Centrale de l’Emploi.

 

Hoe gaan we te werk?

 

Een lokale contactpersoon verzamelt de aanvragen van werkzoekenden, waarna deze geanalyseerd worden door een groep werkgelegenheidsexperts die ondersteunende oplossingen voorstellen.

JobRoad begeleidt de kandidaten in een individueel traject dat drie maanden in beslag neemt en bestaat uit de volgende stappen:

 

1.

Tijdens de kennismaking met de JobRoad-jobcoach wordt uitleg gegeven over het begeleidingstraject en de doelstelling.

 

2.

In de screening en matching-fase brengen we de soft skills in kaart, waaronder motivatie, interesses, leervermogen, verborgen talenten, … Indien nodig wordt een korte opleiding of actualisatie van een certificaat ingepland.

 

3. 

Jobhunting: we zoeken naar passende jobopportuniteiten voor elke cliënt via onder meer onze ambassadeur (uitzend-) bedrijven, koude prospectie en eventueel een deelname aan een JobFair.

 

4.

De sollicitatiegesprekken worden persoonlijk begeleid door JobRoad.

 

5.

In het nazorgtraject wordt de cliënt nauwlettend opgevolgd gedurende één maand aan de hand van regelmatige evaluatie- en voortgangsgesprekken.

 

Voor cliënten die binnen een termijn van drie maanden niet kunnen opstarten in het reguliere circuit wordt een grondige terugkoppeling voorzien naar de trajectbegeleider van het OCMW.

JobRoad is partner van Centrale de l’emploi in het dossier met naam ‘Un job sur mesure’ (een dossier in het kader van de oproep van Stad Brussel ‘Contrat de Quartier Durable «  Versailles  »’) – periode: 01/07/2023 – 31/12/2026