Project 11

Plus! Madam BXL

Algemeen:

 

In dit project richten we ons heel specifiek op Brusselse vrouwen met maximaal een Belgisch (of in België erkend) diploma secundair onderwijs die nood hebben aan een (hoger) inkomen. Om deze doelgroep te bereiken zal partner IN-Brussel garant staan voor een intensief voortraject waarbij de vrouwen klaargestoomd worden voor een (financieel) onafhankelijk leven. Zij worden hierin bijgestaan door Avansa Citizenne, een organisatie dat werkt aan community building en learning, om het isolement van de doelgroep te doorbreken en hen specifieke vaardigheden aan te leren. JobRoad werkt in een laatste fase aan het dichter bij elkaar brengen van de werkzoekenden en de arbeidsmarkt, door werkgevers te sensibiliseren en stimuleren om deze doelgroep aan te werven. Het linken van werkzoekenden en werkgevers, bewerkstelligen we door een matchmakingactie in Brussel op te zetten voor deze doelgroep.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

 

De matchmakingacties verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

 

1. Kickstart – de bedrijven

Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

 

2. Screening & Matching – de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

 

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

Met de steun van Actiris en mede-gefinancierd door ESF: JobRoad is partner van In-Brussel (promotor) in het dossier met naam ‘Jobspot’ (een dossier van Actiris in het kader van de Oproep: Begeleiding van jongeren in een Neet-situatie) – periode: 01/01/2024 – 31/12/2027