Project 10

NEET-jongeren BXL

Algemeen:

JobRoad en InBrussel slaan voor dit project de handen in elkaar om samen zoveel mogelijk NEET-jongeren in Brussel aan werk te helpen.

 

InBrussel maakt kennis met de doelgroep tijdens jobdag-simulaties die doorgaan in het hele gewest. De jongeren kunnen zich dan vervolgens inschrijven voor een intensieve individuele coaching op maat waarbij InBrussel hen helpt om aansluiting te vinden op o.a. de arbeidsmarkt.

 

Ondertussen maakt JobRoad bedrijven in heel Brussel warm voor deze doelgroep, waardoor de jongeren via blind hiring (zonder dat de werkgever hun CV op voorhand ziet) op sollicitatiegesprek kunnen gaan, door mee te doen aan onze matchmakingactie. Ons doel is om jongeren, met de nodige tussenstappen, te laten toewerken naar hun droomjob. Want dit zal de hefboom zijn waarmee ze hun verdere toekomst kunnen uitbouwen.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

 

De matchmakingacties verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

 

1. Kickstart – de bedrijven

Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

 

2. Screening & Matching – de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

 

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

Met de steun van Actiris en mede-gefinancierd door ESF: JobRoad is partner van In-Brussel (promotor) in het dossier met naam ‘Jobspot’ (een dossier van Actiris in het kader van de Oproep: Begeleiding van jongeren in een Neet-situatie) – periode: 01/01/2024 – 31/12/2027