Project 1

Project 1: Mechelse leefloongerechtigden naar de arbeidsmarkt via matchmakingmodel

Algemeen:

In dit traject, dat gesubsidieerd wordt door Stad Mechelen, leidt OCMW Mechelen leefloongerechtigde personen toe naar Jobroad, waarbij OCMW vooraf de inschatting heeft gemaakt dat deze personen klaar zijn voor een job op de reguliere arbeidsmarkt. Deze kandidaten worden vervolgens door Jobroad opgepikt en persoonlijk begeleid in een matchmakingactie van drie opeenvolgende stappen: de kickstart, de screeningsdag en de projectdagen.

Dit project kadert in het relanceplan dat Stad Mechelen in 2021 in het leven heeft geroepen om hun leefloongerechtigden te matchen aan een job-of opleiding. Per jaar worden er 4 matchmakingacties georganiseerd, waarop 10 bedrijven per actie kunnen intekenen om kennis te maken met deze doelgroep, om zo een match te vinden voor hun openstaande vacatures.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

De matchmakingacties verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

 

1. Kickstart – de bedrijven
Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

2. Screening & Matching – de kandidaten
Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

3. Projectweek – de kennismaking
Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

JobRoad organiseert 12 matchmakingacties voor Stad Mechelen in de periode van 01/12/2022 – 31/12/2025 en beoogt 30% van de ingeschreven leefloongerechtigden te activeren op de arbeidsmarkt.