About us

JobRoad in a nutshell

JobRoad has been steering people from disadvantaged groups towards suitable employers to obtain the right job since 2016. The highly personal approach breaks through the barriers of language, mobility and competency that hamper easy access to the labour market. An efficient lever to help these people into a job within a year, significantly speeding up their integration process. JobRoad’s major value added? It is a network project in the purest sense, for 4 players. Employers and their partner temporary employment agencies, (supra)local authorities and intermediary organisations combine forces here to achieve the same declared objective: filling vacancies with untapped talent. We use our own JobRoad model, which is adapted to every specific type of target group. Personal support for the candidate in finding an employer is provided in three speedily completed phases. Further integration is encouraged by extra training and by awareness-raising activities in the working environment.

The mission

The mission of the international non-profit organisation JobRoad ivzw is that every vulnerable person in the community has the fundamental right to full participation in society. The reason for the vulnerability makes no difference: origin, due to temporary circumstances or otherwise, sweeping social changes etc.

The vision

JobRoad’s vision is that work is the most important integrator in this. The defined strategy? The road to ultimately achieve participation for everyone who is at a significant distance from the labour market is based on three pillars: activation, training and awareness-raising.

Onze SDG's

In de dagelijkse werking en in de toekomstplannen focust JobRoad permanent op vier SDG’s. Dat staat voor ‘Sustainable Development Goals’, opgesteld door de Verenigde Naties (2015).
SDG8 waardig werk

Waardig werk en economische groei - SDG8

Werk is voor JobRoad een erg belangrijke integrator. Niet zomaar een job, maar werk dat alom waardering oplevert. En waarbij de waardigheid van de persoon niet alleen intact blijft, maar nog wordt versterkt. Gezonde economische groei draagt ertoe bij om de waardigheid van het werk voor iedereen verder te verhogen.

SDG 1 Geen Armoede

Bestrijding tegen armoede - SDG1

JobRoad heeft als doel om personen die moeilijk het juiste spoor naar een waardige job vinden, te begeleiden naar én op de werkvloer. Net het brede doelpubliek waar armoede om de hoek loert en voor wie werk een waardig basisinkomen oplevert.

SDG10 Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen - SDG10

Door specifiek met en voor kansengroepen te werken, helpt JobRoad om sociale, economische en maatschappelijke inclusie voor iedereen mogelijk te maken. Leeftijd, gender, ras, origine, economische of andere status,… mogen nooit de aanleiding vormen om mensen onderling ‘anders’ te bejegenen.

SDG4 Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs - SDG4

JobRoad stemt binnen elk lokaal netwerk de zoektocht naar een job af op het onderwijs dat men reeds heeft genoten. Breed bekeken, niet beperkend. Meer nog, om de jobkansen van kandidaten te verhogen, begeleidt JobRoad hen heel actief naar een extra, persoonsgerichte opleiding.

Activation

JobRoad’s mission states: “Every vulnerable person in our community has the fundamental right to participate in society.” Work is a very powerful integrator for this purpose. JobRoad presents 3 projects to achieve this objective.

Ready to get to know us?