Project 13

Roma@work 2.0 BXL

Algemeen:

 

Dit project richt zich op personen van Roma-origine in Brussel, die zich in een kwetsbare positie bevinden, maar die gemotiveerd en beschikbaar zijn om een traject af te leggen naar opleiding en/of tewerkstelling.  Drie partners slaan de handen in elkaar, met elks hun eigen inbreng: Foyer vzw staat in voor het vinden en begeleiden van cliënten naar opleiding en tewerkstelling. Groep Intro zal tijdens diezelfde begeleidingsfase de hard skills versterken d.m.v. korte en intensieve opleidingstrajecten. Jobroad organiseert een matchmakingactie voor deze doelgroep, en maakt werkgevers in Brussel warm om deel te nemen en kennis te maken met deze doelgroep, om hun openstaande vacatures mogelijk in te vullen.

 

Hoe werkt een matchmakingactie?

 

De matchmakingacties verlopen volgens het door JobRoad ontwikkelde driefasen-model:

 

1. Kickstart – de bedrijven

Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers en verklaren zich open te stellen ten aanzien van de doelgroep informeren tijdens de kickstart-meeting de trajectbegeleiders van (ex)inburgeraars over de bedrijfscultuur en hun relevante openstaande vacatures. Deze bedrijven engageren zich om kandidaten uit de doelgroep, die worden voorgesteld door JobRoad, te ontmoeten zonder vereiste van een CV (‘blind hiring’).

 

2. Screening & Matching – de kandidaten

Kandidaten worden door trajectbegeleiders ingeschreven op de screening & matching-dag, georganiseerd door JobRoad. Op die dag worden de kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Ze worden door JobRoad gematcht aan de deelnemende bedrijven en vacatures.

 

3. Projectweek – de kennismaking

Tijdens de projectweek begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Voor kandidaten die na de projectweek niet worden weerhouden wordt verder gekeken naar opportuniteiten binnen het netwerk van bedrijven van JobRoad (ambassadeurbedrijven).

De persoonlijke aanpak via het JobRoad-model overstijgt de barrières van taal, mobiliteit en competentie(s). Deze aspecten bemoeilijken vaak een vlotte toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Het projectmodel blijkt een efficiënte hefboom om hen aan een job te helpen, waardoor ze weer volledig kunnen participeren in de maatschappij.

Steun van ESF: JobRoad is partner van Foyer vzw (promotor) in het dossier Roma@work (een dossier in het kader van ESF oproep 56: Oproep Brussel – Projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek)  – periode: 01/01/2024 – 31/12/2027