Re-integratie door werk

Project 2 ‘Project ESF 457 re-integratie door werk’

Het project ESF 457 re-integratie door werk richt zich op arbeidsrijpe justitiabelen en (ex-)gedetineerden die een nieuwe kans verdienen en zich wil re-integreren door onder andere een passende job te vinden.

Dankzij de steun van ESF kan JobRoad deze doelgroep individueel begeleiden in de zoektocht naar werk.

 

Personen worden doorheen het jaar aangemeld door hun VDAB detentieconsulent(e) of justitieassistent(e).  JobRoad start de gesprekken op binnen de muren van de gevangenis of in het justitiehuis. Tijdens dit gesprek (screening) worden talenten en ambities in kaart worden gebracht en een jobdoelwit wordt gedefinieerd. Daarna worden personen gematcht met bedrijven via het principe van ‘Blind hiring’. Indien er een fysiek gesprek gepland is wordt dit in het bedrijf zelf steeds begeleid door een medewerker. De tewerkstelling kan via verschillende tewerkstellingsvormen verlopen (vast contract, contract bepaalde duur, uitzend, stage, werkplekleren, …), de werkgever kan dit zelf beslissen.

 

De begeleiding verloopt volgens de noden en behoeften van de persoon en verschilt daarom van individu tot individu. Om een houvast te bieden wordt er een flow van 12 weken gevolgd. Hier kan steeds van afgeweken worden naargelang het individuele traject van een kandidaat.

Na opstart volgt er een nazorgtraject van zes maanden. Hierbij worden zowel de werkgever als de werknemer en de justitie-assistent indien van toepassing opgevolgd (in het begin intensief en in afnemende mate naarmate de tewerkstelling vordert) om zoveel mogelijk tot een duurzame tewerkstelling te komen.

 

Accent Jobs - JobRoad
De steun van het ESF: ESF457 – Re-integratie door werk: 01.01.2021 – 31.12.2023 * € 301.808 * KPI’s: 105 individ. begeleidingen/jaar

Klaar om ons te leren kennen?