Integratie door werk

Project 1 ‘Integratie door werk’

De doelgroepen hier zijn mensen met migratieachtergrond, nieuwkomers, 55-plussers en NEET-jongeren. De kandidaten worden bij de hand genomen en persoonlijk begeleid in een zgn. projecteditie van drie snel opeenvolgende stappen: de kickstart, de screeningsdag en de projectdagen. Dit project kadert in het overkoepelende ‘Wendbare loopbanen voor elk talent’ (WELT), in hecht partnership met Voka Vlaanderen. Met de financiële steun van ESF en Vlaamse overheid, geruggensteund door VDAB en TRAVI. Zie ook Welt.
combinatielogo_esf_0-scaled - JobRoad

1. Kickstart - Het bedrijf

Via het netwerk bieden lokale bedrijven – op zoek naar werknemers – zich aan. Deze ondernemingen uit liefst heel diverse sectoren stellen kort hun bedrijf, de bedrijfscultuur en de openstaande vacatures aan de trajectbegeleiders voor.

2. Screening & Matching - de kandidaten

In pre-screenings worden kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Eerder dan op hun diploma, competentieniveau of (taal)kennis.

3. Projectweek – de kennismaking

Op de projectdag begeleidt JobRoad de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf. Een evaluatiegesprek met de diverse spelers van het netwerk rondt de projectdag af.

De steun van het ESF: ESF500 – Welt: 01.10.2020 tot 31.12.2022 * € 663.163 * KPI‘s: 20 matchmakingedities/jaar & 8 matchmakingacties op maat/jaar

Klaar om ons te leren kennen?