Integratie door werk 0.0

Project 3 'Integratie door werk 0.0'

Dit project vertrekt vanuit twee opmerkelijke vaststellingen. Enerzijds heeft de arbeidsmarkt permanent nood aan talentvolle medewerkers. Anderzijds worden de ervaring en werkbereidheid van de ‘verzoekers om internationale bescherming’ – ook asielzoekers genoemd – onderbenut. Zou hun wachttijd niet beter kunnen benut worden door hen een aangepast opleidingsaanbod aan te bieden? Of door hen naar werk te begeleiden?
Fedasil - JobRoad
Hier komt JobRoad ivzw tweemaal om de hoek kijken.
  • In samenwerking met HIVA en Fedasil voert ons team in de eerste plaats een onderzoek uit naar o.m. het huidige opleidingsaanbod. En wat is bijvoorbeeld nu de activering en de ondersteuning voor deze doelgroep?
  • Deze studie mondt nadien via JobRoad uit in een concrete testcase.
Lees meer

Klaar om ons te leren kennen?